O nama

Obavljajući energetsku djelatnost distribucije plina kao svoju osnovnu djelatnost, distributer plinskoga sustava Republike Komus d.o.o. jamči sigurnu, pouzdanu i kvalitetnu dopremu prirodnog plina na području gradova Donja Stubica i Oroslavja, te općina Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Jakovlje, Luka i Bistra do primopredajnih mjerno-redukcijskih stanica plina.

Komus d.o.o. upravlja razvojem, izgradnjom, održavanjem i nadzorom cijeloga distribucijskog sustava, kao i svim ostalim poslovima koji su nužni za tehničko funkcioniranje sustava.
*
*
*

Ciljevi

- Zadovoljstvo korisnika distribucijskog sustava i njihovo povjerenje;
- Uvažavanje potreba, interesa i sposobnosti radnika poticajnim sustavom nagrađivanja i napredovanja a budući da su upravo oni nezamjenjiv kreativni potencijal,
- svekolika potpora i uporište u realizaciji ciljeva;
- Primjena načela održivog razvoja i promicanje suživota s prirodom;
- Suradnja sa širom zajednicom i stanovništvom na područjima na kojima djelujemo.
- Održavanje pune raspoloživosti plinskoga distribucijskog sustava;
- Stvaranje tehničko-tehnoloških preduvjeta za povećanje distribucijskih kapaciteta
- Nastavak plinofikacije u funkciji ravnomjernijega gospodarskog razvoja te dostupnosti i mogućnosti izbora energenta drugim građanima
- Uravnoteženost ciljeva, operativnih troškova i ulaganja s prihodima kroz provedbu planova razvoja i poslovanja;
- Održivo poslovanje kroz likvidnost i solventnost trgovačkog društva;
- U cijelosti vlastito ulaganje u dugotrajnu imovinu;
- Ostvarivanje razumne dobiti.

Dozvola distribucija

Dozvola opskrba